Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 26 180 701,96 zł.