Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K02/16 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 426 056,20 zł.