Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 583 735,40 zł.