Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo!

 W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3, Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra informujemy, że do IZ RPO Lubuskie 2020 nie wpłynął żaden wniosek.