Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków w ramach ostatniej - III rundy konkursowej i tym samym zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, III Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy.

W odpowiedzi na III rundę konkursową wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 237 924,29 zł, tym samym w odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 3 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 936 194,47 zł.