Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 lutego 2017r. został zakończony nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, I Typ projektu - Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz  II Typ projektu – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania  równą 17 734 181,93 zł.