Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16– Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje,Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 400 950,00 zł.