Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru projektów na konkurs zamknięty nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 19 kwietnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania

22 001 123,48 PLN