Przejdź do komentarzy

Zakończenie naborów wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w II kwartale 2016 roku.

W związku z zakończeniem naborów wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w II kwartale 2016 roku pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w odpowiedzi na przedmiotowe konkursy:

RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16 wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  640 594,00 zł.

RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  5 373 447,85 zł.

RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  30 656 767,10 zł.

RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16 wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  11 519 371,31 zł.