Przejdź do komentarzy

Zakończenie konsultacji społecznych

Zakończyły się konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP) oraz Kryteriów wyboru projektów EFS trwające w terminie od 25 marca do 15 kwietnia 2015 roku. W wyniku konsultacji wpłynęło łącznie 367 uwag do SzOOP i 46 do kryteriów wyboru projektów EFS.

Poniżej Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszcza zestawienie przesłanych uwag oraz odniesienia Instytucji Zarządzającej RPO-Lubuskie 2020.

 

Tabela uwag do projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020


Tabela uwag do Kryteriów wyboru projektów EFS