Przejdź do komentarzy

Z ZDW o stanie realizacji projektów

Stan rozliczenia projektów oraz możliwość rozszerzenia ich realizacji były tematem spotkania członek zarządu Alicji Makarskiej z Pawłem Tonderem, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i pracownikami urzędu marszałkowskiego. 21 sierpnia br. podczas rozmów omówiono realizację inwestycji wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz trudności we wdrażanych projektach. Sugestie oraz uwagi pojawiające się podczas spotkania miały charakter usprawniający współpracę. Ich celem było przyspieszenie oraz podtrzymanie poziomu certyfikacji wynikającego z harmonogramów.

Dokonano przeglądu poszczególnych projektów omawiając stan zaawansowania ich realizacji oraz planowania okresów przyszłych (w ujęciu kwartalnym 2017 i 2018 roku). Omówiono również techniczne aspekty związane z problemami dotyczącymi realizowanych projektów.”

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Marek Kamiński, zastępca dyrektora departamentu - Rajmund Binek, Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz zastępca dyrektora Monika Zielińska.