Przejdź do komentarzy

Z Komisją Europejską o zmianach w RPO L2020

Dzisiaj o godz. 11:00 odbędzie się wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG REGIO) w sprawie propozycji zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 w obszarze finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozmowy odbędą się w Campusie A UZ. Obradom ze strony samorządu województwa przewodniczyć będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

W procesie zmian RPO-L2020 zgłoszono 129 propozycji w obszarze finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W toku prowadzonych rozmów, korespondencji uzgodniono propozycje zmian, które ostatecznie zostały zaopiniowane pozytywnie przez KE dla 110 propozycji zmian RPO.
9 propozycji zmian nie uzyskało akceptacji przedstawicieli KE, z czego 9 może uzyskać akceptację, gdy przedstawione zostanie odpowiednie dodatkowe uzasadnienie (które jest przekazywane w trybie korespondencji roboczej), natomiast 10 propozycji przedstawiciele KE oznaczyli jako wymagające rozmów na ich temat w trakcie wideokonferencji.