Przejdź do komentarzy

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Szanowni Państwo.

Na stronach Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) opublikowano nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (poniżej link)

link

link do dokumentu na rpo.lubuskie.pl