Przejdź do komentarzy

Realizacja projektów dotacyjnych wybranych w ramach I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Informujemy, że rozpoczyna się realizacja projektów dotacyjnych, które zostały wybrane w ramach I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 7 projektów, jednakże ostatecznie realizowanych będzie 6 projektów, ze względu na odstąpienie od podpisania umowy jednego z wnioskodawców. Działania edukacyjne w ramadch konkursu będą realizowane na terenie całej Polski.

Celem dofinansowanych przedsięwzięć jest przekazanie potencjalnym beneficjentom Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 profesjonalnej informacji o dostępnych formach ubiegania się o środki oraz zasadach realizacji projektów współfinansowanych z programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wybranych projektów

 
L.p. Wnioskodawca Tytuł projektu Opis Wysokość dotacji
1.

Związek

Rzemiosła

Polskiego

„Fundusze Europejskie -jakie to proste.

Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020"

Zasięg projektu: ogólnopolski

Liczba bezpośrednich uczestników: 640 osób (przedsiębiorcy z sektora MSP)

Projekt przewiduje przeprowadzenie 16 dwudniowych szkoleń każdorazowo dla 40 uczestników oraz organizację ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Warszawie, w której udział weźmie 200 przedsiębiorców z sektora MSP. Szkolenia będą transmitowane online. W ramach działań uzupełniających zostanie uruchomiona strona internetowa dedykowana projektowi oraz wydana publikacja „Przewodnik po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców na lata 2014-2020”.

540 755,00 zł
2. Krajowa Izba Gospodarcza „Infrastruktura & Rozwój. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020”

Zasięg projektu: ogólnopolski

Liczba bezpośrednich uczestników: 640 osób (przedsiębiorcy, jst, sektor rynku pracy, edukacji i nauki)

W każdym województwie zostanie przeprowadzone spotkanie edukacyjne składające się z dwóch modułów: ogólnego oraz eksperckiego. Panele eksperckie dedykowane będą konkretnym grupom odbiorców. Uzupełnieniem działań będzie publikacja pt. ’’Dotacje na innowacje i przedsięwzięcia rozwojowe w latach 2014-2020”.

226 240,00 zł
3. Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki „Lato Funduszy Europejskich”

Zasięg projektu: 6 województw (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubuskie)

Liczba bezpośrednich uczestników: 740 osób (przedsiębiorcy)

Projekt przewiduje realizację działań edukacyjnych na terenie 6 województw Polski Północnej i Zachodniej z zakresu przedsiębiorczości oraz B+R+l. Wnioskodawca zrealizuje trzydniowe szkolenia łączące zajęcia teoretyczne i warsztatowe oraz zorganizuje konferencję podsumowującą.

221 256,90 zł