Wykaz udzielonych pożyczek przez Menadżera Funduszu Funduszy BGK