Przejdź do komentarzy

Wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,
prezentujemy wykaz pozytywnie zweryfikowanych wniosków po etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 dotyczącego Wyrównywania  dysproporcji  w  jakości  kształcenia  na  poziomie  ogólnym  oraz dostosowania  oferty  edukacyjnej  do  potrzeb  uczniów  o  specjalnych  potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

WYKAZ WNIOSKÓW