Wykaz nieprawidłowości w ramach Osi I,II,III,IV,V,IX Lubuskie 2020

Dokument

Nieprawidłowości stwierdzane w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020.xlsx

xlsx 41 KB

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Państwa dyspozycji wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020. Wykaz sporządzono w formacie Excel aby umożliwić Państwu filtrowanie poszczególnych typów naruszeń (ustawa pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, zasada racjonalności, umowa o dofinansowanie, VAT- wywołujących skutki finansowe). Plik będzie na bieżąco aktualizowany. Mamy nadzieję, że przekazane do Państwa dyspozycji informacje pozwolą uniknąć powielania się  tych samych błędów w kolejnych realizowanych projektach.