Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.2 Efektywność energetyczna oraz 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów.