Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 listopada 2016 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Wykaz kandydatów.