Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12 kwietnia 2016 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Wykaz kandydatow na ekspertow w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura
spoteczna Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020