Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 maja 2016 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.