Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 3 października 2017 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.