Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.1 Odnawialne źródła energii, 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 stycznia 2018 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.1 Odnawialne źródła energii, 3.4 Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

tabela