Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 czerwca 2016 r. zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Wykaz kandydatów na ekspertów