Przejdź do komentarzy

Wykaz kandydatów na ekspertów Osi Priorytetowej 9

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r.
zatwierdził wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy wykaz kandydatów na ekspertów w ww. obszarze.

Lista kandydatów