Przejdź do komentarzy

Wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

 W dniu 2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 marca 2016 roku.

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra.

Regulamin konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra.

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15