Wydłużenie terminu składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura.

Szanowni Państwo,

Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 z dnia 23 lutego 2016 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura ulega wydłużeniu do dnia 14 marca 2016 roku.