Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

Szanowni Państwo,
Decyzją Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
z dnia 30 października 2015 roku termin składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów RPO-L2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna ulega wydłużeniu do dnia 17 listopada 2015 roku
.