Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Prioretytowej 8 - Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Wydłużenie terminu ma związek z prośbą skierowaną przez Instytucję Pośredniczącą ZIT MOF Zielonej Góry, uzasadnianą koniecznością skorelowania aplikowania w ramach poddziałań 8.1.1 i 8.1.3 i czasu potrzebnego na przygotowanie spójnych tematycznie projektów.

Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do 14 lipca 2017 roku.