Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do drugiej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Informujemy, iż termin na dostarczenie uzupełnionych i/lub poprawionych braków/błędów formalnych oraz poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do drugiej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” kategoria interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) został wydłużony do dnia 8 marca 2017 r.