Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu na dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do drugiej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16 Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT”

Informujemy, iż termin na dostarczenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji do drugiej oceny formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K01/16, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategoria interwencji: 81 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) został wydłużony.

Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o terminie dostarczenia poprawionej/ uzupełnionej dokumentacji do oceny formalnej.