Przejdź do komentarzy

Wstępna weryfikacja wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/16 do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  703 364,45 zł.

 

Załącznik:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu 7.4.1