Przejdź do komentarzy

Włączenie do Harmonogramu na 2016 rok naboru dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 maja 2016 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020 na 2016 rok
.

            Zmiana dotyczy włączenia do Harmonogramu na 2016 roku naboru dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, na listopad br., na alokację 40 mln PLN zł.