Przejdź do komentarzy

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla Poddziałania 9.1.1

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym: Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/16 oraz Wezwanie nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 – Infrastruktura społeczna dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.