Przejdź do komentarzy

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Lubuskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO-L2020, przyjął zmiany regulaminu dla konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 9.3.1 w zakresie pkt. 12 Wskaźniki monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu.

W niniejszym punkcie dodano zapis, zgodnie z którym został umożliwiony wybór potencjalnym beneficjentom wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie [osoby].

Konieczność wprowadzenia dodatkowego wskaźnika rezultatu bezpośredniego wynikła
z przeprowadzonej analizy i sugestii Beneficjentów w zakresie optymalnego ukazania wkładu projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej w realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.  Dodany wskaźnik umożliwi Wnioskodawcom pełniejszą charakteryzację projektu oraz wskazanie faktycznej liczby użytkowników infrastruktury edukacyjnej.

Dodatkowo informujemy, iż potencjalny Beneficjent na etapie weryfikacji wstępnej będzie miał możliwość ewentualnej zmiany wskaźnika zatrudnienia na wskaźnik „Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie [osoby]”. Zmiana ta nie spowoduje odrzucenia wniosku – nie zostanie to potraktowane jako „istotna modyfikacja” (nieuzasadniona zmiana).

Regulamin konkursu 9 3 1 zmieniony.pdf

Uchwała zmieniająca.pdf

Uzasadnienie_do projektu uchwały 9 3 1.pdf

Wykaz zmian do konkursu  Nr RPLB 09 03 01.pdf