Przejdź do komentarzy

Informacja dotycząca wypełniania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie dla potencjalnych beneficjentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca RPO Lubuskie 2020 dokłada wszelkich starań w celu udoskonalenia procesu wypełniania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie, na obecnym etapie może to skutkować niewielkimi uchybieniami, które są na bieżąco korygowane.

Informujemy ponadto, iż żadne z ww. uchybień nie uniemożliwia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Jeżeli natrafią Państwo na jakiekolwiek problemy w tym zakresie, proszę o ich zgłoszenie na adres: lsi2020@rpo.lubuskie.pl.