Przejdź do komentarzy

Warsztaty - Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
65-076 Zielona Góra
ul. Mikołaja Reja 6

Zaprasza na warsztaty:

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw
- szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Zielona Góra, 20 września 2017 r.

siedziba Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Mikołaja Reja 6

 


Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach - wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Program warsztatów

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie
poprzez stronę
www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa
telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w warsztacie.
Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba