Przejdź do komentarzy

Warsztaty dla ZIT-ów

sala wykładowaW czwartek 16 marca w Gronowie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu – Lubuskie 2020 w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, organizowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

W warsztatach biorą udział przedstawiciele urzędów miast oraz gmin wchodzących w skład obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie w ramach ZIT Gorzów Wielkopolski oraz ZIT Zielona Góra.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in.: kwestie najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach aplikacyjnych, zasad rozliczania projektów RPO, monitorowania wskaźników w projektach RPO, certyfikacji, ustawy o efektywności energetycznej oraz  tzw. ustawy wdrożeniowej.