Przejdź do komentarzy

W powiatach o RPO – Lubuskie 2020

29 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-Lubuskie 2020). Spotkanie zakończyło cykl seminariów, które odbywały się we wszystkich powiatach województwa od początku maja.

Łącznie w trzynastu spotkaniach wzięło udział ponad pół tysiąca uczestników: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST, instytucji kultury, edukacji oraz pomocy społecznej.

Szczególny nacisk położony był na kwestie związane z możliwościami aplikowania o środki RPO, w ramach konkursów planowanych do ogłoszenia jeszcze w tym roku. Spotkania dawały tez możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, nie tylko dotyczących programu regionalnego, ale również dotyczących pozyskiwania unijnych środków z programów krajowych.