Przejdź do komentarzy

W odpowiedzi na konkurs nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 8.3 wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 933 142,84 zł.

Szanowni Państwo,

                   W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego w I kwartale 2016 roku dla Działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych uprzejmie informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 149 933 142,84 zł.