Przejdź do komentarzy

W Gorzowie o ważnych sprawach kobiet

  W dniu 10.03.2018 r. odbyła się XIII Konferencja Kobiet w Gorzowie Wielkopolskim. Marszałek Elżbieta Anna Polak w swoim wstąpieniu mówiła o tym, co samorząd województwa robi dla kobiet i jak realizuje Europejską Kartę Równości. Wspomniała o dofinansowaniu z budżetu województwa do procedury in vitro (100 tys. zł), program senioralny i dla młodzieży, 3 mln zł na profilaktykę trzech raków: szyjki macicy, piersi i jelita grubego, kongresy kobiet i pikniki zdrowia, wydarzenia o charakterze edukacyjnym dla chorych onkologicznie (warsztaty z gotowania), stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promocję zdrowego stylu życia.