Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Celem konsultacji jest poznanie i zebranie opinii oraz propozycji na temat zapisów dokumentu.

Czego dotyczy dokument?

Okres programowania 2014-2020 stawia nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorcami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu, jak i samorządem regionalnym. Są one związane z nowym podejściem do polityki innowacyjnej, opartym na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu w  ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Program Rozwoju Innowacji (PRI) jest dokumentem stanowiącym odpowiedź na te wyzwania. Powstał w wyniku dwuletniego procesu rozpoczętego identyfikacją obszarów inteligentnej specjalizacji regionu w roku 2014 i kontynuowanego w ramach prac nad zapisami samego Program Rozwoju Innowacji w roku 2015.

Efektem wdrożenia PRI powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Będą one osiągnięte zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w sektorach tradycyjnie obecnych w regionie, jak i poprzez inwestycje w rozwój nowych, innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających branż.

Jak składać uwagi?

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 18.11.2015 r. (środa) na adres mailowy: a.miroslawski@lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego - projekt

Zał nr 1 - Diagnoza do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Zał nr 2 - Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji

Formularz zgłaszania uwag