Przejdź do komentarzy

Uruchomienie rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe w RUR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.

 W związku z powyższym pragniemy przypomnieć ogólne zasady dotyczące procesu rejestracji. Warunkiem uzyskania wpisu do RUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia. Oświadczenie należy wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu, a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty. UWAGA! Jedynie oświadczenia wygenerowane z systemu będą przyjmowane jako poprawnie złożone.

W miarę postępu procesu rejestracji podmiotów, RUR będzie stopniowo nasycany ofertami usług publikowanymi przez usługodawców, zaś potencjalni uczestnicy usług - przede wszystkim przedsiębiorcy i ich pracownicy – po utworzeniu konta będą mogli korzystać z coraz bogatszej oferty szkoleniowo-doradczej lub zgłaszać zapotrzebowanie na usługi niedostępne w bazie.

Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę, że uruchomienie rejestracji podmiotów nie oznacza rozpoczęcia możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na współfinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. W odpowiedzi na zastrzeżenia podniesione przez Komisję Europejską odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców, przyjętych w toku konsultacji społecznych, w PARP rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem zmiany tych kryteriów w kierunku określenia wymogów jakościowych dotyczących podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS. Do czasu ich zakończenia oraz wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, uwzgledniającej nowe warunki rejestracji, RUR pozostaje uruchomiony dla użytkowników, którzy finansują udział w usługach ze środków innych niż EFS.

Użytkownicy RUR mogą korzystać z instrukcji stanowiącej część funkcjonalności RUR. Dodatkowe informacje można uzyskać od ekspertów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres info@inwestycjawkadry.pl. Zachęcamy również do lektury „Poradnika dla branży szkoleniowej". Publikacja ta zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wpisu do Rejestru.

Pordanik dla Podmiotów Świadczących Usługi Rozowjowe

Jednocześnie pragniemy poinformować, że 24 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało ostateczną treść Regulaminu RUR wraz z załącznikami (Karta Podmiotu, Karta Usługi, System Oceny Usług Rozwojowych, Zasady funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług). Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika jest warunkiem koniecznym do utworzenia konta w systemie i korzystania z przygotowanych funkcjonalności RUR.