Przejdź do komentarzy

SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 8

Szanowni Państwo!

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiana dotyczy aktualizacji zapisów dotyczących Działań 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych oraz 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

SZOOP_RPO-Lubuskie_2020 wersja nr 8

Tabela zmian do wersji 8 SZOOP

 

Wersja archiwalna obowiązująca do 27 lipca 2016 r.