Przejdź do komentarzy

Szkolenie z planowanych konkursów w ramach RPO - L2020

Szanowni Państwo,

15 września br. odbyły się szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyły planowanych konkursów z Działań: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach, na które można się samodzielnie zapisywać odwiedzając zakładkę na stronie rpo.lubuskie.pl.

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach