Przejdź do komentarzy

Szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia organizowane 6 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze oraz 8 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzący szkolenie: Info Biz Tech z Warszawy.

Szkolenie gwarantuje:

  • zdobycie praktycznej wiedzy z udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanej ustawy,
  • umiejętność stosowania zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020.

 

AGENDA SZKOLENIA

6 czerwca 2017 Zielona Góra, ul. Chrobrego 1- 3 -5 , sala konferencyjna (035)

8.45-9.00 Powitanie uczestników

9.00-10.30 Aktualny stan prawny wraz z planowanymi zmianami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych

            - Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia

            - Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego

10.30-10.45 Przerwa

10.45-12.15 Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej

12.15-12.45 Przerwa

12.45-13.45 Warunki udziału w postępowaniu

            - Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy

            - Problematyka podwykonawstwa w systemie zamówień publicznych

13.45-14.00 Przerwa

14.00-15.00 Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych

            Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego

Weź udział http://rpo.lubuskie.pl/-/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-polityki-spojnosci-w-perspe

 

8 czerwca 2017  Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

8.45-9.00  Powitanie uczestników

9.00-10.30 Aktualny stan prawny wraz z planowanymi zmianami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych

            - Ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia

            - Ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego

10.30-10.45 Przerwa

10.45-12.15 Opis przedmiotu zamówienia w kontekście wymogów Komisji Europejskiej

12.15-12.45 Przerwa

12.45-13.45 Warunki udziału w postępowaniu

            - Weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy

           -  Problematyka podwykonawstwa w systemie zamówień publicznych

13.45-14.00 Przerwa

14.00-15.00 Wymogi w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych

            Zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto, wraz z obowiązkami i uprawnieniami Zamawiającego

Weź udział http://rpo.lubuskie.pl/-/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-polityki-spojnosci-w-pers-1

Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 40 osób.

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119