Przejdź do komentarzy

Szkolenia skrojone na miarę

Chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe, zdobywać nowe kwalifikacje, a może twoi pracownicy potrzebują specjalistycznej wiedzy? Wejdź na internetową Bazę Usług Rozwojowych i znajdź szkolenie, które cię interesuje. Co ważniejsze możesz uzyskać zwrot pieniędzy wydanych na kurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Podejście popytowe

W latach 2007-2013 przedsiębiorcy chcący podnosić kompetencję swoich pracowników kierowali ich na szkolenia komercyjne lub korzystali z projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ta druga możliwość, mimo że bardziej korzystna pod względem finansowym, miała pewne ograniczenia. Pracodawcy często narzekali, iż oferowane szkolenia nie w pełni odpowiadają ich potrzebom. W konsekwencji zdarzały się problemy z rekrutacją do grup szkoleniowych.

Odpowiedzią na te niedogodności jest zastosowanie podejścia popytowego, w którym to przedsiębiorca decyduje o tematyce szkoleń (tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania). Wiąże się to z funkcjonowaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Czym jest BUR i jak znaleźć szkolenie?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to interaktywne narzędzie, dzięki któremu firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji mają nieograniczony dostęp do ofert z całej Polski.

Aby znaleźć interesujący nas kurs lub doradztwo zawodowe należy wejść  na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Poruszanie się po bazie jest intuicyjne. Oferty można segregować według województw, kategorii usług oraz sposobu finansowania. Znaleźć tam można zarówno szkolenia komercyjne, jak i współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO – Lubuskie 2020. Zarówno przedsiębiorcy poszukujący danej usługi, jak i firmy szkoleniowe muszą założyć specjalny profil na bazie, co trwa zaledwie kilka minut.

Jakość potwierdzona certyfikatem

W bazie można znaleźć m.in. kursy prawa jazdy, szkolenia dla operatorów koparko-ładowarki, kursy językowe, szkolenia dla księgowych oraz szereg innych ofert podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wiele z nich kończy się certyfikatami zawodowymi wymaganymi na danym stanowisku pracy. Przy każdej ofercie podane są informacje dot. terminu realizacji, programu danego kursu, miejscu realizacji, kosztach oraz możliwości refundacji ze środków unijnych. Jest możliwość oceny usług, przez co na stronie powstają rankingi najlepszych ofert.

 

Gdzie szukać dofinansowania?

W lubuskim dystrybucją środków na szkolenia i doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmują się dwaj operatorzy. W subregionie gorzowskim Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp., a w subregionie zielonogórskim Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Z realizowanego w ramach RPO-L2020 projektu ma skorzystać 700 lubuskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz 3 tys. pracowników w województwie lubuskim, w szczególności pracowników powyżej 50. roku życia i o niskich kwalifikacjach. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług rozwojowych, m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo i egzaminy.

Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach projektu. Oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 8 500 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.