Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wersja z dnia 10 maja 2016 r.

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 wersja z dnia 10 maja 2016 r.

pdf 4.26 MB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w trybie obiegowym (załącznik nr 3). Zmiany w dokumencie zwiększają przejrzystość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. M.in. doprecyzowano informacje nt. podmiotów mogących realizować projekty jako partnerzy oraz grupy docelowe w ramach przedsięwzięć edukacyjnych finansowanych z EFS. Uaktualniono kryteria wyboru projektów zgodnie z uchwałami Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 przyjętymi w trybie obiegowym.

Załączniki (1)

Załączniki do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 5

pdf 4.87 MB