Przejdź do komentarzy

Stosowanie zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich - Szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące. „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”
Wszyscy beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

  • Jak w praktyce wdrażać zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji programów, począwszy od projektowania, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitorowanie, aż po ich ewaluację?
  • Jak w kontekście realizacji projektów miękkich i infrastrukturalnych rozumieć pojęcia, takie jak włączanie osób z niepełnosprawnościami, uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienia?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
  • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia
9:00 – 10:00    Wstęp    Ujęcie kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w dokumentach UE oraz Polski    Piotr Kowalski – spółdzielnia socjalna FADO
10:00 – 11:30    Usługi dostępnościowe    Przegląd usług i dostawców rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami wzięcie udziału w projekcie    Piotr Kowalski – spółdzielnia socjalna FADO
11:30 – 12:00    przerwa
12:00 – 14:00    Regulamin, instrukcja, wniosek    Dostępność to więcej niż 1500 znaków. Jak formułować kryteria, instrukcje i regulaminy żeby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami    Piotr Kowalski – spółdzielnia socjalna FADO
14:00 – 15:00    Efekty monitoringu realizowanych projektów    Jak uwzględniać dostępność w trakcie realizacji projektu?    Piotr Kowalski – spółdzielnia socjalna FADO

Weź udział w szkoleniu:
4 grudnia 2017 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

5 grudnia 2017 r. – Gorzów Wielkopolski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23  sala nr- 14


Ilość miejsc ograniczona!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119