Przejdź do komentarzy

Spotkanie z włodarzami Santoka

Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 oraz programów transgranicznych była tematem spotkania Rzecznika Funduszy Europejskich Radosława Wróblewskiego z wójtem Santoka Józefem Ludniewskim i Krzysztofem Karwatowiczem, Kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Spotkanie dotyczyło zapoznania samorządowców z zadaniami Rzecznika Funduszy Europejskich oraz realizacji inwestycji z funduszy unijnych w gminie Santok, głównie w ramach RPO Lubuskie-2020.

Spotkanie odbyło podczas dyżuru rzecznika w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Rolą rzecznika funduszy jest m.in. dbać interesów beneficjentów oraz o sprawność realizacji projektów. Według znowelizowanej ustawy wdrożeniowej rzecznik funduszy europejskich przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycje usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego, analizuje i udziela wyjaśnienia na tego typu zgłoszenia. Rzecznik dokonuje także okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego, formułuje propozycje usprawnień. Ma także za zadanie przygotować roczny raport z działalności.

Do rzecznika funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego może się zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot zainteresowany realizacją projektów ze środków UE. Forma zgłoszeń może być pisemna lub osobista (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Kontakt:

r.wroblewski@lubuskie.pl

DYŻURY:

poniedziałek, piątek - Gorzów Wlkp.:

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Ul. Ignacego Mościckiego 6, pokój 2

Tel. 95 7 390 371

 

wtorek, czwartek - Zielona Góra:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Ul. Podgórna 7, pokój 237

Tel. 68 45 65 289